niedziela, 29 kwietnia 2018

Samorządowcy i urzędnicy samorządowi - prawa i obowiązki

Praca urzędnika w jednostkach samorządowych jest przywilejem traktowanym przez zbyt wielu urzędników jako źródło niekończących się przywilejów. - Prawda jest jednak inna - bowiem urzędnicy są winni nam petentom służbę na zasaszdzie przede wszystkim poszanowania naszych praw. W Polsce obowiązuje tak wiele kodeksów - że Ustawa o pracownikach samorządowych - to tylko element jurysdykcji sankcjonującej pracę urzędnika samorządowego. 


do kupienia w:


dokument podstawowy w PDFEKDA


do pobrania w PDF


Wchodząc do biura w urzędzie, do pokoju urzędowego - nie pukamy - a urzędnik ma być przygotowany na przyjęcie petenta bez zbędnej zwłoki w warunkach umożliwiających zachowanie danych petenta ale także tematu spotkania w urzędzie w tajemnicy urzędniczej i zgodnie z prawem w komforcie dla petenta. Ważną sprawą jest to, że urzędnik ma prawo asekurować się monitoringiem spotkania (video bez audio) lub przyjmować jedynie w towarzystwie co najmniej asystujcego urzędnika. Natomiaat petent ma prawo nagrywania spotkania w formie audio lub wideo ale jedynie w celu zabezpieczenia materiału w toku postępowania zgodnego z prawem.
"Związki partnerskie" ebook

Wręcz idealna praca dla ludzi, którym kiedyś nie wyszło coś a mają się w związku partnerskim zwanym także konkubinatem. Ale przecież nawet narzeczeństwo, nawet przyjaźń dwojga osób - to bardzo częstow związek cechujący się konkretnymi zależnościami a nawet korzyściami wzajemnymi lub indywidualnymi. 

Tą książkę w formacie ebook - dobrze jest posiadać, przeczytać i polecić tym, którym życie układa się w związku partnerskim poza schematem prawa kanonicznego lub cywilnego.  


ebook do nabycia w:


Zapraszamy do przesyłania pytań i propozycji informacji, jakie są oczekiwane przez naszych czytelników.