poniedziałek, 24 kwietnia 2017

"PRAWA CZŁOWIEKA w Unii Europejskiej"


Ten katalog praw - notorycznie łamanych przez rządy - jest wykładnią. Ostatnio w Weilkiej Brytanii dochodzi do ogromnej skali łamania praw obywateli polskich, polskich rodzin, polskich dzieci - jednak Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz MSZ RP a także Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej - jakby nie wiedzieli o tej ogromnej skali łamania praw Polaków w UK. 

Polecam czytelnikom - blog będzie kontynuowany i na pewno nie zabraknie interesujących dalszych informacji w przystępnej formie. Brak komentarzy: