poniedziałek, 8 maja 2017

"Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarowoych"

W prawie międzynarodowym najczęściej najbardziej pokrzywdzonym jest oskarżony - gdyż jego prawa nie są nigdy dostatecznie chronione, jeżeli nie ma on pojęcia o swojej palecie praw lub gdy jego prawa są drastycznie łamane w jego nieświadomości lub uszczuplane świadomie przez oskarżyciela albo obrońcę, który nie koniecznie musi działać uczciwie wobec klienta - mimo etyki zawodowej istnieją uprzedzenia na tle narodowościowym, religijnym lub bezwyznaniowym a także bardzo często na tle warstw społecznych. 
Można przyjąć jako pewnik, że łamanie prawa w procesach karnych jest praktyką bardzo powszechną i nagminną - stąd wielopoziomowość procesów na płaszczyźnie juresdykcyjnej. 


źródło:
PDF do pobrania w całości (stron 165)


Lektura powyższego pomaga przeciętnemu człowiekowi dostrzec, jak wielkie niewiadome związane są chociażby z turystyką międzynarodową lub biznesem internacjonalnym. 

W "Prawo Mocni" ukazują się tylko informacje służące obornie praw osób - zarówno tych, którzy są ofiarami lub sprawcami lub domniemanymi sprawcami poprzez fałszywe oskarżenie. Brak komentarzy: