środa, 10 maja 2017

Prawa osadzonych w zakładzie karnym, prawa rodzin i najbliższych


Wielu skazanych na bezwzględne pozbawienie wolności traci poczucie rzeczywistości - mija wiele tygodni a nawet miesięcy zanim pojmą, że oprócz kary jaką na nich nałożono - posiadają swoje prawa, które nie wynikają jedynie z wewnętrznego regulaminu zakładu karnego lub aresztu (areszt jest jedną z najokrutniejszych form pozbawienia wolności - człowieka bez prawomocnego wyroku sądowego - co należy uwzględniać w środowisku rodzinnym, najbliższych, przyjaciół - wobec osadzonego).

źródło:

PDF do pobrania w całości (stron 12)Przepisy odnoszące się do kodeksu karnego wykonawczego stanowione prawem ustawowym - nie są wyrocznią ale mają umocnowanie - od którego można się odwoływać na korzyść osadzonych, rodzin - osoby pozbawionej wolności a także najbliższych takiej osoby.


Polecam  także, gdyż wyrok karny bywa kontrowersyjny, niesprawiedliwy a nawet stosowany wobec osoby niewinnej - wskutek stosowania będnego prawa lub łamania procedur lub pomyłek sądowych wynikacjących z gmatwania w czasie procesu karnego przez uczestniczące storny oskarżające. 


Do przepisów odsyła wiele linków internetowych - przytaczam te najpopularniejsze strony internetowe o ugruntowanej pozycji wydawniczej i nie wprowadzające w błąd.


źródło:
PDF do pobrania w całościDziękuję czytelnikom za wiadomości i korespondencję. 


Brak komentarzy: