środa, 16 sierpnia 2017

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r


Ten dokument warto wydrukować i posiadać - zwłaszcza podróżując po Unii Europejskiej z dziećmi.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
źródło:
PDF do pobrania w całości (stron 25)

Brak komentarzy: